Projektowanie i budowa domów energooszczędnych

Nasza oferta skierowana jest do wszystkich, którzy chcą mieć dom, który będzie tani w eksploatacji. Dom w którym jest ciepło za niewielkie pieniądze. Warto pamiętać, że Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków zobowiązuje państwa członkowskie, w tym Polskę, do doprowadzenia do tego,  aby od początku 2021 r. wszystkie nowo powstające budynki były obiektami „o niemal zerowym zużyciu energii”.
Jest  to ważny impuls dla rynku. Priorytetem są teraz budynki, które charakteryzują się  niskim zużyciem energii.
Dla inwestorów przewidziano instrumenty finansowego wsparcia - do 50 tysięcy złotych.
Wysokość dofinansowania jest uzależniona od uzyskanego wskaźnika rocznego jednostkowego zapotrzebowania na energię użytkową do celów ogrzewania i wentylacji, obliczanego zgodnie z wytycznymi NFOŚiGW  oraz od spełnienia  warunków, dotyczących sprawności instalacji grzewczej  i przygotowania wody użytkowej.
Nasza Firma stosuje te standardy.

 Nowe standardy w budownictwie przynoszą korzyści w postaci:
-  dopłaty pokrywającej część wyższych kosztów inwestycyjnych oraz koszty weryfikacji projektu
   budowlanego wraz z potwierdzeniem osiągniętego standardu energetycznego,
-  niższych kosztów eksploatacji budynku;
-  podniesienia wartości budynku.

Cena projektu stanowi tylko kilka procent w skali całej inwestycji. Odpowiednio przygotowany pozwoli Państwu poczynić znaczne oszczędności w trakcie realizacji inwestycji oraz w trakcie
późniejszej eksploatacji budynku!
Dla instytucji finansujących inwestycje budowlane, kluczowe jest racjonalne podejście do oceny, planowania i realizacji inwestycji. Właściwa ocena ryzyka jest jednym z podstawowych kryteriów podczas podejmowania bezpiecznych decyzji kredytowych.

W ramach współpracy oferujemy:
- wykonanie pełnej dokumentacji  projektowej;
- pomoc w wyborze optymalnych rozwiązań technicznych oraz materiałowych;
- pomoc przy załatwieniu niezbędnych formalności;
- kompleksową realizację inwestycji;
- monitorowanie kosztów i czasu budowy;
- dogodny, indywidualnie ustalony, system płatności;
- gwarancję na wykonane usługi -  36 miesięcy.

 

                                

           


 
«« wstecz
drukuj wyślij ten link

KONTAKT

F.H.U. Contact Termoprofit
Ryszard Olbromski
ul. Znojkiewiczowej 4/18
25-435 Kielce
tel.: + 48 41 36 72 100
e-mail: termoprofit@contact.net.pl