Audyt obiektów budowlanych

AUDYT - wykonamy go dla Ciebie

Audyt energetyczny
to dokument wykonywany w celu podejmowania i realizacji przedsięwzięć zmniejszających całkowite zużycie energii w domu. Głównym celem jest ograniczenie kosztów ogrzewania budynku. Audyt ma na celu zalecenie konkretnych rozwiązań technicznych, organizacyjnych i formalnych wraz z określeniem ich opłacalności np. okresu zwrotu poniesionych kosztów.

Audyt Energetyczny odpowiada inwestorowi na  następujące pytania:
Jak jest?   (tzn. Jaki jest obecny, rzeczywisty  stan  obiektu);
Co trzeba zrobić?  (jaki trzeba wykonać zakres robót  modernizacyjnych);
Czy to się opłaca? (obliczenie wskaźnika SPBT ).

Audyt energetyczny, dla podmiotu udzielającego kredytu (np. banku komercyjnego)
jest dowodem, że przedsięwzięcie jest efektywne ekonomicznie a obsługa kredytu nie budzi obaw.
Dla instytucji lub podmiotu udzielającego wsparcia stanowi podstawę do przyznania odpowiedniej  premii.

Audyt efektywności energetycznej to opracowanie zawierające analizę zużycia energii
oraz określające stan techniczny obiektu, urządzenia technicznego i instalacji, zawierające wykaz przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej tych obiektów, urządzeń i instalacji,
a także ocenę ich opłacalności ekonomicznej i możliwej do uzyskania oszczędności energii.

Audyt oświetlenia to dokument , który zawiera ocenę istniejącego stanu systemu oświetlenia, wskazuje możliwy do realizacji zakres modernizacji  i  wskazanie rozwiązania optymalnego,
przy zachowaniu waloru finansowej opłacalności  i  optymalnej  efektywności  energetycznej.  


 
«« wstecz
drukuj wyślij ten link

KONTAKT

F.H.U. Contact Termoprofit
Ryszard Olbromski
ul. Znojkiewiczowej 4/18
25-435 Kielce
tel.: + 48 41 36 72 100
e-mail: termoprofit@contact.net.pl