Odnawialne Źródła Energii (OZE)

Oferujemy pomoc przy wyborze:
- techniki solarnej;
- pomp ciepła;
- kotłów na biomasę;
- ogniw fotowoltaicznych.

Odnawialne Źródła Energii  (OZE) to źródła energii, których zasób, w stosunkowo krótkim czasie odnawia się naturalnie a ich wykorzystywanie nie wiąże się z  ryzykiem powstania deficytu.
Do takich źródeł zaliczamy między innymi:
wiatr, promieniowanie słoneczne, opady, fale morskie, geotermię i biomasę.

Odnawialne Źródła Energii  w naturalny sposób zastępują te źródła, których zasoby odtwarzają się bardzo powoli albo wcale, czyli: ropę naftową, węgiel, gaz ziemny i surowce promieniotwórcze.

Do urządzeń, które są najbardziej ekonomicznie wykorzystują  ciepło zaliczamy także Pompy Ciepła, które wykorzystują ciepło o niskiej temperaturze.  Urządzenia te odbierają energię ze źródła ciepła o niskiej temperaturze i przetransformowują ją do źródła o temperaturze wyższej.

 

 

 

 


 

 

 


 


 
«« wstecz
drukuj wyślij ten link

KONTAKT

F.H.U. Contact Termoprofit
Ryszard Olbromski
ul. Znojkiewiczowej 4/18
25-435 Kielce
tel.: + 48 41 36 72 100
e-mail: termoprofit@contact.net.pl